Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG
FORBRUGER KUNDE

Artikel 1 - GENERELLE BESTEMMELSER - ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse generelle salgsbetingelser ("GTCS") bestemmer parternes rettigheder og forpligtelser med hensyn til online-salg af produkter, der tilbydes af STARK ECOM ("Virksomheden").

1.2 Enhver ordre afgivet på hjemmesiden https://jomayli-dk.com/ indebærer en forudgående og ubetinget accept af disse generelle salgsbetingelser, som er underlagt fransk lovgivning. Disse GCS udgør derfor en integreret del af kontrakten mellem kunden og virksomheden. De kan fuldt ud håndhæves over for Kunden, som erklærer, at han/hun har læst dem og accepteret dem uden begrænsning eller forbehold, før han/hun afgiver Ordren.

1.3 Disse GCS gælder for enhver ordre, der afgives af en myndig person, der handler som forbruger. Kunden bekræfter derfor, at han eller hun er en fysisk person over 18 år, der handler til formål, der ikke falder inden for rammerne af hans eller hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktivitet. Han/hun anerkender, at han/hun har den fulde kapacitet til at indgå en forpligtelse, når han/hun afgiver en Ordre, og forpligter sig til at give sandfærdige oplysninger om sin identitet.

1.4 UDELUKKELSE: Personer, der handler i en professionel kapacitet, er udtrykkeligt udelukket fra anvendelsesområdet for disse GTC, dvs. fysiske eller juridiske personer, offentlige eller private, der handler til formål inden for rammerne af deres kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsaktivitet, herunder hvis de handler i navnet på eller på vegne af en anden professionel.
Fagfolk, der ønsker at placere en ordre hos virksomheden, opfordres til at kontakte os direkte.

1.5 De GCS, der gælder for hver ordre, er dem, der er gældende på datoen for betaling (eller for den første betaling i tilfælde af flere betalinger) af ordren. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre dem til enhver tid ved at offentliggøre en ny version på sin hjemmeside. Disse GCS kan ses på virksomhedens hjemmeside på følgende adresse: https://jomayli-dk.com/ og kan downloades i pdf-format.


Artikel 2 - KONKLUSION AF ONLINE-KONTRAKTEN

2.1. Bestillingsproces


For at købe et eller flere produkter på webstedet vælger kunden hvert produkt og tilføjer det til sin kurv. Når kunden har foretaget sit valg, skal han/hun bekræfte sin kurv for at gå videre med bestillingen (1. klik).

På dette tidspunkt omdirigeres kunden til en side, der indeholder :
En oversigt over de valgte produkter, de tilhørende priser, leveringsmetoder og leveringsomkostninger. Det er derefter op til kunden at kontrollere og om nødvendigt korrigere indholdet af sin kurv.
Disse generelle vilkår og betingelser for salg. Det er Kundens ansvar at læse dem omhyggeligt, før hele Ordren valideres.

Validering af ordren efter kontrol af kurven og læsning af de generelle salgsbetingelser (2. klik) svarer til indgåelse af kontrakten, og kunden anerkender, at det 2. klik indebærer en forpligtelse til at betale fra hans/hendes side.

Kunden omdirigeres derefter til betalingssiden. Han/hun kan vælge mellem de forskellige betalingsmetoder, der tilbydes, og fortsætte med at betale for sin Ordre.

Når ordren er valideret, og betalingen er foretaget, modtager kunden en bekræftelsesmeddelelse fra virksomheden til den e-mailadresse, de oplyste for at oprette deres konto. Denne meddelelse indeholder, i pdf-format
Et resumé af ordren (valgt produkt, pris, leveringsbetingelser og omkostninger);
Den nøjagtige identifikation af STARK ECOM og dens aktivitet;
Ordrenummeret;
Vilkår, betingelser og fortrydelsesformular;
Disse GTC i pdf-format.

Hvis kunden ikke modtager ordrebekræftelsen, rådes kunden til at kontakte STARK ECOM via kontaktformularen på hjemmesiden.

Kunden vil derefter modtage en købsfaktura i elektronisk form, som kunden udtrykkeligt accepterer.

Kunden rådes kraftigt til at opbevare denne bekræftelse og købsfakturaen, som også sendes i elektronisk format, da disse dokumenter kan fremlægges som bevis for kontrakten.

2.2 Virksomhedens afvisning af at validere en ordre

Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise din ordre af enhver legitim grund, herunder f.eks:
Ordrer, der ikke er i overensstemmelse med GTCS;
Bestilte mængder svarer ikke til normal brug af en forbrugerkunde;
Manglende betaling af en tidligere ordre eller en igangværende tvist vedrørende en tidligere ordre;
Mistanke om svindel i forbindelse med ordren (understøttet af en række bekræftende beviser).


Artikel 3 - PRODUKTSPECIFIKATIONER OG TILGÆNGELIGHED

3.1 Produktspecifikationer

De væsentlige egenskaber ved varerne og deres respektive priser stilles til rådighed for Kunden på Virksomhedens hjemmesider samt, hvor det er relevant, oplysninger om brugen af produktet.

Selvom Virksomheden tager rimelige forholdsregler for at sikre, at specifikationerne er nøjagtige, leveres sådanne specifikationer, med visse undtagelser, såsom prisoplysninger, af Virksomhedens leverandører. Virksomheden påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl, der måtte være indeholdt i specifikationerne.

Specifikationerne præsenteres i detaljer og på fransk. Parterne er enige om, at illustrationer, videoer eller fotos af de produkter, der udbydes til salg, ikke har nogen kontraktmæssig værdi. Gyldighedsperioden for produkterne samt deres priser er angivet på virksomhedens hjemmesider.

3.2 Produktets tilgængelighed

Produkttilbud er gyldige inden for grænsen af de lagre, der er tilgængelige fra vores leverandører. Denne tilgængelighed af produkter er normalt angivet på den specifikke side for produktet.

Men i det omfang Virksomheden ikke reserverer lager (undtagen i det specifikke tilfælde af produkter, der er angivet som forudbestillinger på produktsiden), garanterer placering af et produkt i indkøbskurven ikke absolut tilgængeligheden af produktet og dets pris.

I tilfælde af at et produkt ikke længere er tilgængeligt, efter at kundens ordre er blevet valideret, informerer virksomheden straks kunden via e-mail. Ordren annulleres automatisk, og virksomheden refunderer prisen på det oprindeligt bestilte produkt samt eventuelle beløb, der er betalt i forbindelse med ordren.

Men hvis ordren indeholder andre produkter end det, der er blevet utilgængeligt, vil disse blive leveret til kunden, og leveringsomkostningerne vil ikke blive refunderet.


Artikel 4 - PRODUKTPRISER

4.1 Referencepriser angivet på webstederne

Referenceprisen for de produkter, der tilbydes på webstedet, er den pris, der anbefales af mærket, producenten eller dennes officielle repræsentant. Hvis dette ikke er tilfældet, er det en pris, der er fastsat i henhold til de priser, som produktet almindeligvis sælges til i et panel af detailhandlere, der distribuerer det. Denne pris opdateres, så snart mærket, producenten eller dennes officielle repræsentant meddeler en ny anbefalet pris for produktet, eller så snart den pris, der anvendes i forhandlerpanelet, ændres.

4.2 Ændring af priser angivet på webstederne

Priserne på produkterne er angivet på siderne med produktbeskrivelser. De er angivet eksklusive skat, told og leveringsomkostninger. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre priserne på produkterne til enhver tid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De bestilte produkter faktureres på grundlag af den pris, der er gældende på webstedet på det tidspunkt, hvor ordren valideres.
4.3 Priser på produkter

Da mange produkter importeres fra udlandet (uden for EU) efter anmodning fra kunder, er priserne på produkter, der sælges via internetsiderne, angivet i euro eksklusive skatter (eksklusive moms og told), medmindre andet er angivet. De er præcist angivet på siderne med produktbeskrivelser. De er også angivet i euro ekskl. skat (ekskl. moms og told), medmindre andet er angivet, på produktbestillingssiden og ekskl. specifikke forsendelsesomkostninger.

Priserne på produktet/produkterne inkluderer ikke importmoms, importafgifter eller told, som skal betales yderligere og bæres fuldt ud af kunden, som er ansvarlig for disse afgifter som modtager af produktet/produkterne.

Priserne på produktet/produkterne inkluderer ikke omkostninger til pakning, emballering, forsendelse, transport, forsikring og levering af produktet/produkterne til leveringsadressen.

4.4 Betaling af afgifter

Kunden er eneansvarlig for at angive og betale importmoms, når produktet fortoldes. Kunden kan blive pålagt at betale importmoms. I det omfang virksomheden ikke er ansvarlig for denne afgift, kan den ikke være forpligtet til at refundere denne afgift.

For alle produkter, der sendes uden for Den Europæiske Union og/eller franske oversøiske departementer og territorier, beregnes prisen automatisk eksklusive moms på fakturaen. Told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statslige skatter kan betales i visse tilfælde. Virksomheden har ingen kontrol over disse afgifter og beløb.

De skal bæres af kunden og er kundens ansvar (erklæringer, betaling til de kompetente myndigheder osv.). I denne henseende opfordrer virksomheden kunden til at indhente oplysninger om disse aspekter fra de relevante lokale myndigheder.


Artikel 5 - BETALING AF PRODUKTPRISEN

5.1 Tidspunkt for betaling

Betaling af den fulde pris for ordren skal ske umiddelbart efter, at ordren er blevet bekræftet.

Under ekstraordinære omstændigheder kan Virksomheden acceptere betaling i flere rater, især i betragtning af det beløb, der skal betales, og dets kendskab til den pågældende Kunde. Virksomheden er dog ikke forpligtet til at give sådanne betalingsbetingelser. I tilfælde af en særlig situation kan kunden anmode om dette ved at kontakte virksomhedens kundeserviceafdeling på følgende adresse jomayli.infos@gmail.com.

5.2 Betalingsmetoder

For at betale for sin Ordre kan Kunden vælge mellem forskellige betalingsmetoder:

Betaling med kreditkort:
Kun bankkort udstedt af en bank i Frankrig eller internationale bankkort (Visa, MasterCard, American Express og Maestro) accepteres. Kunden garanterer virksomheden, at han/hun har den nødvendige tilladelse til at betale med det anvendte bankkort. Kunden anerkender udtrykkeligt, at forpligtelsen til at betale med kort er uigenkaldelig, og at meddelelsen af hans/hendes bankkortnummer udgør en tilladelse til at debitere hans/hendes konto op til det samlede beløb, der svarer til de bestilte produkter. Beløbet debiteres, når ordren er valideret.
Betalinger med bankkort foretages via en sikker betalingsplatform, og de meddelte bankkortoplysninger drager fordel af SSL-krypteringsprocessen.

Betaling via Paypal
Betaling med Paypal accepteres op til en grænse på 1.000 €.
Bemærk venligst, at når du bruger denne betalingsmetode, tilføjes Paypals generelle vilkår og betingelser for brug, som er tilgængelige på deres hjemmeside, til disse GTC.

Betaling med værdikuponer og/eller kampagnekoder
Værdikuponer og/eller kampagnekoder udstedt af Virksomheden kan bruges til at betale for hele eller dele af Ordren. Disse værdikuponer og/eller kampagnekoder er kun gyldige én gang. I tilfælde af forsøg på at bruge kuponerne og/eller kampagnekoderne svigagtigt, kan virksomheden annullere ordren direkte.

Generelt forbeholder virksomheden sig ret til at suspendere og/eller annullere ordren i tilfælde af, at de officielt akkrediterede organer nægter at godkende betalingen, eller i tilfælde af manglende betaling af ordren.

Virksomheden forbeholder sig ret til at suspendere enhver af betalingsmetoderne til enhver tid, især i tilfælde af at en betalingstjenesteudbyder ikke længere tilbyder den anvendte tjeneste eller i tilfælde af en tvist med en kunde vedrørende en tidligere ordre.

Virksomheden forbeholder sig ret til at gennemføre en ordrebekræftelsesprocedure, der skal sikre, at ingen bruger en anden persons bankoplysninger uden dennes viden. Som en del af denne verifikationsproces kan kunden blive bedt om at sende en kopi af et identitetsdokument, bevis for adresse og en kopi af det bankkort, der bruges til betaling via e-mail eller post til virksomheden. Præcise oplysninger om det nøjagtige indhold af de ønskede oplysninger (for at beskytte fortroligheden af Kundens data) vil blive meddelt Kunden i tilfælde af verifikation. Ordren vil ikke blive valideret, før de fremsendte dokumenter er modtaget og verificeret.


Artikel 6 - LEVERING - UDLEVERING - MODTAGELSE

6.1 Levering

Før ordren valideres, skal virksomheden give kunden oplysninger om de forskellige leveringsmetoder og deres respektive priser. Når kunden har valgt leveringsmetode, vil virksomheden give kunden en estimeret leveringstid.

Virksomheden vil gøre sit yderste for at sikre, at produktet/produkterne leveres senest på den planlagte leveringsdato. I tilfælde af vanskeligheder forpligter virksomheden sig til straks at kontakte kunden for at informere ham/hende om problemet og samarbejde med ham/hende for at finde en passende løsning.

Lufttransport, forsendelse og/eller levering af produktet/produkterne betales fuldt ud af kunden ("leveringsomkostninger"). Disse leveringsomkostninger er inkluderet i den endelige pris, der faktureres til kunden, når ordren afgives. Eventuelle toldafgifter er dog ikke inkluderet i den pris, som Virksomheden fakturerer til Kunden.

Afhængigt af den metode, som Kunden har valgt, vil leveringen ske enten til den adresse, som Kunden har angivet, eller, hvis det er relevant, til et omdelingspunkt, som Kunden har valgt fra listen over tilgængelige punkter. Det er derfor Kundens ansvar at kontrollere de oplysninger, der er givet til levering, da de alene forbliver ansvarlige i tilfælde af en leveringssvigt på grund af ufuldstændige eller fejlagtige oplysninger.

6.2 Toldklarering

På købstidspunktet køber kunden produktet afgiftsfrit og bliver importør af det købte produkt i sin egenskab af modtager af produktet.

Kunden er derfor især ansvarlig for import og fortoldning af produktet hos de lokale toldmyndigheder. Afhængigt af ordrens pris kan kunden blive bedt om at betale told (for produkter med en toldværdi på mere end 150 €).

Kunden er eneansvarlig for at angive told, når produktet fortoldes. Disse toldafgifter, som ikke faktureres til kunden af virksomheden, er ikke virksomhedens ansvar. Virksomheden kan derfor ikke holdes ansvarlig for refusion af disse afgifter.
6.3. Modtagelse

Ved modtagelse af produktet forpligter kunden sig til at kontrollere, at produktet er komplet og ubeskadiget.

Hvis der konstateres en uregelmæssighed, skal kunden kontakte virksomhedens kundeserviceafdeling inden for tre dage (ekskl. helligdage) efter modtagelsen af produktet. Enhver klage, der fremsættes efter denne frist, vil ikke blive behandlet.


Artikel 7 - FORTRYDELSE

7.1 Princip og frist

Kunden har ret til at annullere ordren uden at angive nogen grund inden for fjorten (14) kalenderdage fra datoen for modtagelse af ordren. I tilfælde af en Ordre, der omfatter flere Produkter, løber perioden fra datoen for modtagelsen af det sidste Produkt.

Hvis fortrydelsesretten udøves inden for den førnævnte periode, refunderes prisen for det/de købte Produkt(er) og leveringsomkostningerne, mens omkostningerne ved returnering af Produktet/Produkterne afholdes af Kunden.

7.2 Udelukkelser

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L. 221-18 til L. 221-28 i den franske forbrugerlovgivning kan denne fortrydelsesret ikke udøves for følgende kontrakter:

Levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked uden for den erhvervsdrivendes kontrol, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden;
Levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg;
Levering af varer, der sandsynligvis forringes eller udløber hurtigt;
Levering af varer, som forbrugeren har åbnet efter levering, og som ikke kan returneres af hensyn til hygiejne eller sundhedsbeskyttelse;
Levering af varer, som efter levering og på grund af deres art er uadskilleligt blandet med andre artikler;
Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis levering er udskudt i mere end tredive dage, og hvis værdi, der er aftalt ved kontraktens indgåelse, afhænger af udsving på markedet uden for den erhvervsdrivendes kontrol;
Vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der skal udføres hurtigst muligt i forbrugerens hjem og udtrykkeligt anmodet af forbrugeren, inden for grænsen for reservedele og arbejde, der er strengt nødvendigt for at reagere på nødsituationen;
Levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware, når de er blevet åbnet af forbrugeren efter levering;
Levering af en avis, et tidsskrift eller et magasin, med undtagelse af abonnementskontrakter for disse publikationer;
Indgået på en offentlig auktion;

7.3 Procedurer for udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden informere virksomheden om sin hensigt om at fortryde enten ved at udfylde standardformularen, hvis model er vist nedenfor, eller ved at sende en utvetydig erklæring, der udtrykker hans/hendes hensigt om at fortryde inden for den 14-dages periode, der er nævnt ovenfor.

Model til fortrydelsesformular :

Til STARK ECOM, (navnet på den pågældende hjemmeside), Kundeservice.

Undertegnede ______ meddeler herved, at jeg træder tilbage fra kontrakten om salg af nedenstående produkt:
Produktets navn :
Dato for bestilling og modtagelse :
Ordrenummer :
Sporingsnummer for anmodning om tilbagetrækning :
Kundens navn :
Kundens adresse :
Kundens underskrift: (kun i tilfælde af meddelelse af denne formular på papir)
Dato :

Denne formular skal sendes til virksomheden på en af følgende adresser:
Hvis den sendes på papir, til STARK ECOM, Customer Service, 229 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

Ved elektronisk post, til følgende adresse: jomayli.infos@gmail.com

Kunden har en periode på 14 dage fra afsendelsen af meddelelsen om fortrydelse til at returnere produktet til virksomheden i dets originale emballage, og omkostningerne ved returnering bæres udelukkende af kunden.

Produkterne skal returneres i original stand og komplet (emballage, tilbehør, instruktioner osv.), så de kan videresælges af Virksomheden. I tilfælde af modtagelse af produkter, der er åbnet, brugt, ufuldstændige, beskadigede eller snavsede, vil Virksomheden ikke udstede nogen refusion og kan endda, hvis den finder det nødvendigt og passende, holde Kunden ansvarlig for værdiforringelse af produktet.

I tilfælde af at produktet returneres under de betingelser, der er fastsat i loven og disse GTC, refunderer virksomheden alle beløb, der er betalt af kunden, inklusive leveringsomkostninger, inden for 14 dage efter meddelelsen om tilbagetrækning, medmindre produktet efterfølgende returneres. I dette tilfælde refunderer virksomheden først kunden, når den har modtaget og kontrolleret det returnerede produkts tilstand.

Denne tilbagebetaling vil blive foretaget med samme betalingsmiddel, som Kunden har anvendt til at betale for Ordren, medmindre Kunden udtrykkeligt accepterer et andet betalingsmiddel. I tilfælde af betaling med gavekort/kampagnekode refunderes Kunden enten ved at sende nye gavekort/kampagnekoder til samme beløb som det, der er betalt på denne måde.


Artikel 8 - GARANTIER

8.1 Juridiske garantier

Virksomheden forbliver ansvarlig for mangler i varernes overensstemmelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.217-4 ff. i den franske forbrugerlov samt for skjulte mangler i de solgte varer i overensstemmelse med artikel 1641 ff. i den franske civillovbog.

Når forbrugeren handler i henhold til den juridiske garanti for overensstemmelse (som fastsat i artikel L.217-4 ff. i den franske forbrugerlov), har forbrugerkunden :
Har en periode på 2 år fra levering til at handle
Kan vælge mellem at reparere eller udskifte produktet i henhold til omkostningsbetingelserne i artikel L.217-9 i forbrugerloven.
Er fritaget for at bevise eksistensen af den manglende overensstemmelse i 24 måneder efter levering af varen, hvis produktet er nyt, og i 6 måneder efter levering, hvis produktet er solgt brugt.

Kunden kan også beslutte at tage skridt i henhold til den juridiske garanti mod skjulte mangler i henhold til artikel 1641 i civilloven; Kunden kan vælge mellem ophævelse af salget eller en reduktion af prisen i overensstemmelse med artikel 1644 i civilloven.

Disse juridiske garantier gælder uafhængigt af enhver kontraktlig garanti.


Gengivelse af gældende tekster

L.217-4 Forbrugerkodeks
"Sælgeren skal levere varer i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterer på leveringstidspunktet. Han er også ansvarlig for enhver manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen, monteringsvejledningen eller installationen, når sidstnævnte er blevet gjort til hans ansvar i henhold til kontrakten eller udført under hans ansvar".

L.217-5 Forbrugerkodeks
"Varerne er i overensstemmelse med kontrakten:
1° Hvis den er egnet til den brug, der normalt forventes af lignende varer, og, hvor det er relevant :
- hvis den svarer til den beskrivelse, sælgeren har givet, og har de egenskaber, som sælgeren har præsenteret for køberen i form af en prøve eller model;
- hvis den har de egenskaber, som en køber med rette kan forvente i lyset af offentlige erklæringer fra sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, især i reklamer eller på etiketter;
2° Eller hvis det har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til enhver særlig anvendelse, som køberen ønsker, og som sælgeren er blevet gjort opmærksom på og har accepteret.

L.217-9 Forbrugerkodeks
"I tilfælde af manglende overensstemmelse kan køberen vælge mellem reparation eller udskiftning af varerne. Sælgeren kan dog undlade at følge køberens valg, hvis dette valg medfører omkostninger, der er klart uforholdsmæssige i forhold til den anden mulighed, når der tages hensyn til varens værdi eller manglens betydning. Han er da forpligtet til at fortsætte, medmindre dette er umuligt, i henhold til den metode, som køberen ikke har valgt".

L.217-12 Forbrugerkodeks
"Ethvert søgsmål som følge af manglende overensstemmelse skal anlægges inden for to år efter levering af varerne.

1641 i den franske civillovbog
"Sælgeren er ansvarlig for skjulte mangler ved salgsgenstanden, som gør den uegnet til den tilsigtede brug, eller som forringer denne brug i en sådan grad, at køberen ikke ville have købt den eller ville have betalt en lavere pris for den, hvis han havde været bekendt med manglerne.

Artikel 1648 i den civile lovbog
Søgsmål på grund af mangler, der kan gøres gældende på ny, skal anlægges af køberen inden to år efter, at manglen er opdaget [...]"

8.2 Producentens garanti

Visse produkter, der sælges på webstedet, nyder godt af en kontraktlig garanti, der ydes af leverandøren eller producenten af produktet, som virksomheden ikke er direkte part i.

Eksistensen af denne type garanti er nævnt, hvor det er relevant, på den specifikke side for produktet.
Hvis Kunden ønsker at gøre brug af denne garanti, skal han/hun informere Virksomheden ved at kontakte Kundeservice og konsultere vilkårene og betingelserne for anvendelse af garantien, som generelt er inkluderet i boksen vedrørende Produktet.

Der gøres opmærksom på, at producentgarantien ikke forhindrer anvendelsen af de juridiske bestemmelser vedrørende den juridiske garanti for overensstemmelse og den juridiske garanti for skjulte defekter.


Artikel 9 - BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

Som en del af det kommercielle forhold indsamler Virksomheden, som er ansvarlig for databehandlingen, en vis mængde obligatoriske personoplysninger (herunder især efternavn, fornavn, leveringsadresse osv., som er angivet med en stjerne), som er absolut nødvendige for at behandle ordren, administrere det kommercielle forhold, udarbejde statistikker og overholde Virksomhedens juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. De opbevares i 5 år fra kontraktens udløb.

Hvis kunden undlader at give disse oplysninger, vil det være umuligt at behandle ordren.

Disse data er beregnet til intern brug i virksomheden, men kan videregives til virksomheder, der bidrager til udførelsen af tjenesten, især dem, der leverer produkterne eller behandler betalinger.

Med hensyn til disse persondata har kunden flere rettigheder:
Ret til adgang til deres personlige data;
Ret til berigtigelse og sletning, hvis personoplysningerne er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige, forældede, eller hvis indsamling, brug, kommunikation og opbevaring af visse data er forbudt;
Retten til at begrænse behandlingen af data, forudsat at denne anmodning er behørigt begrundet og ikke forhindrer virksomheden i at overholde sine lovgivningsmæssige og juridiske forpligtelser;
Ret til at gøre indsigelse mod behandling af data (især i tilfælde af behandling med henblik på kommerciel prospektering).
Ret til at formulere post-mortem-direktiver vedrørende opbevaring, sletning og kommunikation af dine personlige data.
Ret til at trække samtykke til visse behandlingsaktiviteter tilbage (behandlingsaktiviteter, der udføres før tilbagetrækning af samtykke, forbliver lovlige)
Ret til at indgive en klage til CNIL.

For at udøve disse rettigheder kan kunden sende en anmodning til virksomheden ved hjælp af :
et brev adresseret til STARK ECOM, (navnet på den pågældende hjemmeside), Kundeservice, 229 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

Anmodningen skal indeholde kundens e-mailadresse, efternavn, fornavn og postadresse og skal ledsages af en kopi af kundens dobbeltsidede identitetsdokument.

Et svar vil blive sendt inden for en måned efter modtagelse af anmodningen.


Artikel 10 - INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet specifikt er angivet på en produktside, medfører salg af produkter på webstedet ikke nogen overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder til de solgte produkter.

Varemærker, domænenavne, produkter, software, billeder, videoer, tekster og mere generelt alle oplysninger, der er underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder, er og forbliver eksklusiv ejendom for virksomheden eller deres oprindelige ejer. Der sker ingen overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem disse GTC.


Artikel 11 - FORCE MAJEURE

Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale i tilfælde af en tilfældig begivenhed eller force majeure, der forhindrer opfyldelse. Virksomheden vil underrette kunden om forekomsten af en sådan begivenhed så hurtigt som muligt.


Artikel 12 - Udelukkelse af ansvar

Uanset det modsatte, der er indeholdt heri, er virksomheden under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af kundens ukorrekte brug af produktet/produkterne, herunder især enhver modifikation eller ændring af produktet/produkterne, der ikke er godkendt af virksomheden.


Artikel 13 - SUSPENSION - AFSLUTNING AF KONTO

Virksomheden forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige kontoen for en kunde, der overtræder bestemmelserne i GTC, eller generelt de gældende lovbestemmelser, uden at det berører eventuelle skader, som virksomheden kan kræve.

Enhver person, hvis konto er blevet suspenderet eller lukket, vil ikke være i stand til at afgive yderligere ordrer eller oprette en ny konto på webstedet uden forudgående tilladelse fra virksomheden.


Artikel 14 - ARKIVERING - BEVIS

I mangel af bevis for det modsatte udgør de oplysninger, der er registreret af virksomheden, bevis for alle transaktioner.

På tidspunktet for hver ordre sendes ordreoversigten pr. e-mail til kunden og arkiveres på virksomhedens hjemmeside.

Kommunikationen mellem virksomheden og kunden gemmes i edb-registre, som opbevares i 5 år under rimelige sikkerhedsforhold. Disse registre, hvor udvekslinger registreres på et pålideligt og holdbart medium, anses for at være bevis for kommunikation, ordrer, betalinger og transaktioner mellem kunden og virksomheden. De kan fremlægges som bevis for kontrakten.

Arkivering af kommunikation, ordrer, ordreoplysninger og fakturaer skal ske på et pålideligt og varigt medium, så det udgør en troværdig og varig kopi i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1360 i den franske civillovbog. Disse oplysninger kan fremlægges som bevis for kontrakten.

Kunden vil få adgang til de arkiverede elementer efter anmodning fra jomayli.infos@gmail.com.


Artikel 15 - GCS'ens ugyldighed og ændring

Hvis en af bestemmelserne i disse GCS er ugyldig, vil den blive betragtet som uskrevet, men dette vil ikke ugyldiggøre alle de kontraktlige bestemmelser.

Enhver tolerance fra virksomhedens side i anvendelsen af alle eller en del af de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med disse GCS, uanset hyppigheden og varigheden heraf, udgør ikke en ændring af GCS og genererer heller ikke nogen som helst ret for kunden.


Artikel 16 - GÆLDENDE LOVGIVNING OG AFSLUTNING AF Tvister

Disse GTC er underlagt fransk lov.

I tilfælde af problemer af enhver art står kundeservice til din rådighed for at finde en mindelig løsning.

Hvis der ikke kan findes en løsning direkte med kundeservice, har Europa-Kommissionen oprettet en tvistbilæggelsesplatform til at indsamle eventuelle klager fra forbrugere efter et onlinekøb. Platformen videresender derefter disse klager til en kompetent national mægler. Du kan få adgang til denne platform ved at følge dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.