GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Vores politik for beskyttelse af dine personlige data giver os mulighed for at etablere et tillidsforhold mellem dig og vores tjenester, så vi kan tilbyde dig en positiv oplevelse på en helt gennemsigtig måde.

Denne politik gør det muligt for os at tage hensyn til dine krav og opfylde dine forventninger.

For at respektere din tillid er STARK ECOM forpligtet til at respektere dine personlige data og vores kunders fortrolighed (i det følgende benævnt "dine data").

Af hensyn til fuld gennemsigtighed over for dig, for at garantere dig en sikker brug af vores hjemmeside jomayli-dk.com alle dens tilgængelige versioner og tilknyttede applikationer (i det følgende "Webstedet jomayli-dk.com"), gør vi den måde, hvorpå vi behandler dine data, tilgængelig, så vores tjenester altid er i overensstemmelse med respekten for dine rettigheder. På denne måde sikrer vi sikkerhed, fortrolighed og ikke-ændring af dit privatliv og dine data på tværs af alle vores platforme.

Vores politik og os selv garanterer, at alle de nødvendige forholdsregler er taget for at beskytte alle dine data mod offentliggørelse, tab eller ændring. Det er derfor, vi giver dig alle de oplysninger, du har brug for, så du nemt kan forstå, hvordan vi behandler dine data. Dine data vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt til de formål, de skal bruges til. Du vil naturligvis til enhver tid kunne få adgang til og ændre dine data, da de vil være tilgængelige i dine personlige områder på jomayli-dk.com-webstedet.

Til dette formål bestræber vi os på at tage alle nødvendige skridt for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning.

Derfor forpligter jeg, undertegnede STARK ECOM, mig hermed til at overholde de væsentlige principper i den generelle europæiske forordning og den franske lov om beskyttelse af personoplysninger ved at give dig oplysninger om eksistensen af og metoderne til den databehandling, der anvendes her (afsnit 3), de rettigheder, du har med hensyn til dine data, og ved selv at anvende disse rettigheder (afsnit 6 og 10). Alle oplysninger vedrørende mulige overførsler til et tredjeland eller modtagere stilles også til rådighed, såvel som opbevaringsperioden for de indsamlede data (afsnit 5) og sikkerhedsforanstaltninger (afsnit 9).

1. HVEM ER DU?

Når vi henviser til "dig" i denne fortrolighedspolitik, er det simpelthen fordi den er direkte knyttet til dig og vedrører dig som kunde hos STARK ECOM, hvis du har afgivet en ordre på hjemmesiden jomayli-dk.com, en kunde hos STARK ECOM, hvis du har oprettet en kundekonto, men ikke har bestilt produkter eller tjenester, eller hvis du har browset som besøgende på hjemmesiden jomayli-dk.com uden at have oprettet en kundekonto eller have afgivet en ordre.


2. HVEM ER VI?


Virksomheden STARK ECOM, repræsenteret af Owen BLOT, og hvis hjemsted er beliggende på 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris.

STARK ECOM udgiver webstedet jomayli-dk.com og gennemfører som sådan forskellige behandlinger af dine data som dataansvarlig.


3. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE DATA?


3.1 Hvornår indsamler vi dine persondata?

Dine personoplysninger kan blive indsamlet, hvis du besøger jjomayli-dk.com's hjemmeside ved hjælp af cookies, hvis du opretter en kundekonto på xxxxxx's hjemmeside, hvis du afgiver en ordre på et af vores produkter eller tjenester eller accepterer at være medlem af vores nyhedsbreve (SMS, e-mails).


Vi bruger dine personlige data til at forbedre din oplevelse på jomayli-dk.com og til at tilbyde dig en mere personlig oplevelse. På denne måde kan vi bedre behandle dine ordrer, tilbyde betaling i rater, forhindre svindel, foretage eventuelle nødvendige refusioner og administrere dine kundeanmeldelser.


3.2. Din browsing på jomayli-dk.com-webstedet

For at gøre det muligt for dig at gennemse jomayli-dk.com-webstedet behandler vi dine data på det juridiske grundlag af dit samtykke.


3.3. Behandling af dine ordrer

Vi bruger dine data til at behandle dine ordrer.

Vi bruger dem til at administrere mægling, kunderelationer (og dem via sociale netværk), vores eftersalgsservice og fjernsalgsservice, vores markedsføring og salgsfremmende aktiviteter for webstedet jomayli-dk.com og til administration, levering og transport af ordrer.
Udførelsen af kontrakten mellem de to parter (dig og os) er det juridiske grundlag for behandlingen af disse data.

STARK ECOMs juridiske forpligtelse er det juridiske grundlag for behandlingen, hvad angår styring af produkttilbagekaldelser. Dit samtykke eller vores legitime interesse er, alt efter omstændighederne, retsgrundlaget for behandlingen af markedsføring og kommerciel prospektering. Dit samtykke er retsgrundlaget for implementering af "flash"-betaling.

3.4. Betaling i rater

I tilfælde af ordrer, der kan betales i flere rater og for visse kunder, behandles dine data for at kunne tilbyde dig denne form for betaling. Retsgrundlaget for databehandlingen er anvendelsen af kontrakten mellem de to parter. Dit samtykke er dog fortsat grundlaget for behandlingen af dine bankoplysninger.


3.5. Kundeanmeldelser

For at kunne dele dine meninger med vores kunder og besøgende og give dig mulighed for at efterlade din mening på jomayli-dk.com-webstedet, bruger vi dine data på det juridiske grundlag af dit samtykke eller legitime interesse.


3.6. Inddrivelse af betalinger og bekæmpelse af svindel

Vi bruger dine data til at inddrive betalinger og bekæmpe svindel.

Det gør det også muligt for os at garantere betalingernes sikkerhed.

Retsgrundlaget for denne behandling er anvendelsen af denne kontrakt mellem de to parter og STARK ECOMs legitime interesse som dataansvarlig.


3.7. STARK ECOMs reklameadministrationsaktiviteter

STARK ECOMs reklamestyringsoperationer skal styres ved hjælp af dine data.

Dette vil gøre det muligt at øge vores kunde- og prospektdata, at administrere vedligeholdelse og tekniske aktiviteter for prospekter, kommercielle statistikker og reklamekampagnestudier, at opdatere prospektfilerne i den organisation, der er ansvarlig for at håndtere indvendinger mod telefonisk opsøgning, opfordringer, opsætning af vores konkurrencer og lotterier eller enhver anden salgsfremmende operation undtagen onlinespil og hasardspil.

Retsgrundlaget for de ovennævnte omtaler er brugerens samtykke eller STARK ECOMs legitime interesse.

4. HVOR GÅR DINE DATA HEN?

Dine data overføres til flere interne afdelinger på jomayli-dk.com.
De sendes ikke til tredjeparter, undtagen i de situationer, der er angivet nedenfor:

For at kunne behandle dine ordrer kan dine personlige data blive overført til flere tjenesteudbydere, der er specialiseret i banktransaktioner, kunderelationer, eftersalgsservice, levering, IT-udvikling, administration af websteder eller levering af garantier eller forsikring.

For at oprette betaling i x antal transaktioner kan dine data deles med tjenesteudbydere såsom betalings- og transaktionscentre (banker osv.), callcentre til styring af forretningsprocesser eller kundeoplevelsen eller, for kundeanmeldelser, med en manager til indsamling og behandling af kundeanmeldelser.
Annonceringsnetværket på jomayli-dk.com administreres af netværkets kunder og annoncører, der bruger dine data.

5. OPBEVARING AF DATA

De data, der indsamles af jomayli-dk.com, opbevares kun i den tid og hjælp, der kræves for at oprette og udføre de operationer, der er nævnt i afsnit 3 i vores persondatapolitik.

Vi opbevarer visse data indsamlet af
jomayli-dk.com:

I aktuelle arkiver for potentielle kunder, i 3 år fra kundens sidste kontakt (de kan derfor konsulteres af STARK ECOM-virksomheden). Vi foretager ikke mellemliggende arkivering af disse data (hvad angår data, der repræsenterer en administrativ interesse for visse tjenester, såsom retssager, er opbevaringsperioderne fastsat af den gældende forældelseslov).

Med hensyn til vores ordrer vil dine data blive arkiveret i de aktuelle arkiver i 5 år fra slutningen af brugen af kundens ordrer, og i de mellemliggende arkiver i 5 år fra slutningen af opbevaringen i de aktuelle arkiver. Det samme gælder for kunder.

Bankoplysninger arkiveres i det aktuelle arkiv, så længe bankkortet er gyldigt (plus én dag). Der er ingen mellemliggende arkivering af bankoplysninger.

Cookies og deres brug og tidsramme er beskrevet i afsnit 7 i vores politik.

6. UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER

6.1. Du har ret til at anmode om adgang, ændring og berigtigelse af dine data.

6.2. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine data.

Vigtig bemærkning: For at gøre dette skal du bestride nøjagtigheden af dine personlige data i den tid, der er nødvendig for at give os mulighed for at verificere deres nøjagtighed. Alternativt, hvis du mener, at vores brug af dine persondata er ulovlig, kan du anmode om, at vi begrænser brugen af dem og ikke sletter dem. Vi behøver ikke længere at bruge dine data til de formål, der er angivet i afsnit 3, men dine data er stadig nyttige til etablering, udøvelse eller forsvar af dine juridiske rettigheder, i tilfælde af at du beslutter at udøve din ret til at gøre indsigelse i den tid, der kræves for at kontrollere, om de legitime grunde, vi forfølger, tilsidesætter dine.

6.3. Du har ret til at anmode om sletning af dine data.

Hvis du anmoder om sletning af dine persondata, har STARK ECOM ikke desto mindre ret til at opbevare dine persondata i et midlertidigt arkivformat, så længe det er nødvendigt for at opfylde sine juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forpligtelser.


6.4. Du er berettiget til at udøve din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på kommerciel prospektering.

I tilfælde af henvendelser via e-mail har du ret til at anmode om ændring eller afmelding af nyhedsbreve ved at klikke på hypertekstlinket "afmeld mig", der er tilgængeligt i alle nyhedsbreve, eller ved at navigere direkte til kontaktsiden på webstedet jomayli-dk.com.

I tilfælde af sms-henvendelser er det muligt at afmelde sig ved at sende en sms med ordene "STOP SMS" til 36007 eller ved at navigere til kontaktsiden på webstedet jomayli-dk.com.6.5. Du har ret til at overføre post-mortem-prærogativer vedrørende bevarelse, sletning og kommunikation af dine personlige data.

I mangel af denne type rettighed kan dine efterfølgere og arvinger kontakte STARK ECOM for at få adgang til brugen af disse data og for at muliggøre "organisering og afvikling af dødsboet" og/eller for at lukke kontoen på hjemmesiden og/eller for at anmode om, at de personlige data ikke behandles yderligere.

Du kan også anmode om, at dine data ikke videregives til en tredjepart i tilfælde af din død.


6.6. Du har ret til at kræve din ret til portabilitet.


6.7. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger på dette retsgrundlag.

Vigtig præcisering: Hvis du beslutter dig for at trække dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af de anvendelser, der er foretaget før din tilbagetrækning af samtykke.

6.8. Du har ret til, hvis du ønsker det, at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed (i Frankrig, CNIL: www.cnil.fr).

For at udøve dine rettigheder bedes du sende din klage (sammen med din e-mailadresse, efternavn, fornavn, kopi af dit identitetsdokument og postadresse) til STARK ECOM's databeskyttelsesdelegation via e-mail til jomayli.infos@gmail.com og/eller pr. post til STARK ECOM, 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris.

Inden for højst en (1) måned fra datoen for modtagelse af klagen vil vi sende dig et svar.

7. COOKIES


7.1. Hvad er en cookie?

Når du surfer på en hjemmeside som STARK ECOMs hjemmeside, kan STARK ECOM indsætte en tekstfil på din modtager (computer, telefon eller tablet) via din browser, afhængigt af dit valg.

Denne tekstfil kaldes en COOKIE. Denne cookie gør det muligt for webstedet som jomayli-dk.com, i den foreskrevne gyldighedsperiode eller registrering af cookien, at identificere din modtager, der bruges, når du foretager et andet besøg.
Kun afsenderen af en cookie kan sandsynligvis læse eller ændre oplysningerne i denne cookie.


7.2. Hvad bruges cookies til på jomayli-dk.com?

Forskellige typer af cookies kan kategoriseres. Nogle udstedes direkte af virksomheden STARK ECOM og dens tjenesteudbydere, men nogle kommer også fra tredjepartsvirksomheder.


7.2.1. Cookies udstedt af jomayli-dk.com og dets tjenesteudbydere

Der er flere kategorier af cookies, der kan placeres på din sender, når du surfer på vores hjemmeside:


7.2.1.1. Vigtige" cookies

Væsentlige" cookies er nødvendige for at få adgang til vores websted; de bruges f.eks. til at gøre det muligt for dig at afgive en ordre.
Hvis de ikke var til stede, kunne du støde på problemer med at gennemse webstedet og være ude af stand til at afgive en ordre.

Essentielle" cookies gør det også muligt for Jomayli STARK ECOM at overvåge sin aktivitet.
De kan blive indsat på din sender af Jomayli STARK ECOM eller dets tjenesteudbydere.


7.2.1.2. Analytiske og personaliserede cookies

Analyse- og personaliseringscookies er ikke obligatoriske; de gør det muligt for os at lette dine søgninger og optimere din oplevelse hos os. Takket være dem kan vi bedre målrette dine forventninger, tilpasse vores tilbud og maksimere organiseringen af vores websted.


7.2.1.3. Cookies til "reklame

Reklamecookies vises i de områder, der er reserveret til reklamer på vores websted. Interessen for dig er, at din browsingtid forbedres og optimeres takket være præsentationen af tilbud og reklamer, der er relevante for dig.

For at opnå dette målretter "reklame"-cookies dine forventninger i realtid og tilbyder dig reklameindhold, der er skræddersyet til dine ønsker og interesser på det tidspunkt, baseret på din seneste browserhistorik på andre websteder.
På den måde undgår vi at præsentere dig for reklameindhold, der ikke er interessant for dig. På samme tid foretrækker STARK ECOM at se sine tilbud og reklamer foreslået til brugere, der vil være interesseret i dem.

Det tilbudte reklameindhold kan indeholde cookies udstedt af Jomayli STARK ECOM eller dets tjenesteudbydere eller af tredjeparter gennem tilknytning af en cookie til reklameindholdet hos en annoncør.
7.2.2. Cookies udstedt af tredjepartsvirksomheder

Tredjeparter, der bruger cookies på vores websted, bruger deres egne politikker for beskyttelse af personlige oplysninger. Disse cookies er ikke nødvendige for brugen af vores hjemmeside.


7.2.3. Cookies udstedt af tredjepartsapplikationer integreret i vores websted

Når du surfer på vores websted, kan vi inkludere computerapplikationer fra en tredjepart for at give dig mulighed for at dele indhold og/eller din mening fra vores websted med andre mennesker, for eksempel når du klikker på knapperne "del" eller "synes godt om" fra sociale netværk.

Disse sociale netværk kan så bruge disse knapper til at identificere dig, selv om du ikke har brugt dem, mens du browser på webstedet. Det er muligt for dem at gøre dette, hvis du samtidig var tilsluttet eller aktiv på din sociale netværkssender, da du sidst besøgte webstedet. Vi har ingen kontrol over, hvad de bruger de data, de har, til.

For at finde ud af mere om brugen af dine data og reklameindhold, kan du besøge dine sociale netværk og konsultere deres politikker for beskyttelse af personoplysninger. Du bør derefter kunne bruge disse politikker til at administrere dine indstillinger i henhold til dine præferencer på brugerkonti for hvert af de sociale netværk, som du er registreret på.


For at se privatlivspolitikkerne for de ovennævnte sociale netværk skal du klikke på det sociale netværk efter eget valg:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google+: https://policies.google.com/terms?hl=fr


Med hensyn til vores reklamenetværk vil vi gerne minde dig om, som nævnt ovenfor, at alle vores reklamepladser kan indeholde cookies fra tredjeparter (annoncøren bag den viste reklame, annoncørens tredjepartstjenesteudbydere osv.)
Med disse cookies og i den foreskrevne gyldighedsperiode kan de derfor tilbyde reklamer på de steder, der er gjort tilgængelige for tredjepartsreklamer, registrere mængden af indhold, de tilbyder i vores rum, finde ud af målgruppen for disse reklamer og antallet af klik; takket være dette kan de kræve de beløb, der skyldes dem, og udarbejde deres statistikker. De kan også vide, at din afsender er en person, der tidligere har besøgt et andet websted, der indeholder en af deres reklamer, og kan derfor målrette dig og tilpasse deres indhold, hvis det er nødvendigt.

7.3. Indstillingerne i din browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome osv.).

Din browser indeholder en række muligheder, som du kan indstille efter dine præferencer. På denne måde kan du acceptere eller afvise cookies på din afsender.

Men hvis du vælger at acceptere lagring af disse cookies på din afsender, vil de automatisk blive gemt på din afsender, når du besøger websteder eller indhold med cookies til stede.

Afhængigt af dine præferencer kan du vælge at aktivere en påmindelse, der spørger dig, om du accepterer eller afviser cookies, før de registreres, eller nægte at registrere cookies på din afsender hver gang.

Det er dog vigtigt at understrege, at de valg, du foretager, når du konfigurerer disse indstillinger, kan ændre eller ændre din browsing på internettet eller på visse websteder eller tjenester, der kræver brug af cookies (som f.eks. til at afgive ordrer på vores websted).

I tilfælde af at du foretrækker at afvise disse cookies på din sender eller slette dem, der allerede er gemt, afviser vi alt ansvar for konsekvenserne af enhver ændring i driften af vores tjenester som følge af vores tjenesters manglende evne til at gemme eller få adgang til de cookies, der bruges til deres drift.


7.3.1. Hvordan vælger du dine muligheder afhængigt af din browser?

Du har forskellige muligheder og valg afhængigt af din browser. Hvis du vil vide mere, kan du se din browsers hjælpemenu.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

8. OVERFØRSLER UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION

For det meste opbevares dine data inden for Den Europæiske Union.

Men når vores tjenesteudbydere er placeret i lande uden for EU, deler vi nogle af dine data med tredjelande, f.eks. tredjelande, hvor Europa-Kommissionen ikke har foretaget en vurdering af overholdelsesniveauet.

I dette tilfælde tager vi alle nødvendige skridt for at sikre, at denne datadeling overholder de relevante regler, og at dit privatliv og dine grundlæggende rettigheder er beskyttet (f.eks. ved at bruge Europa-Kommissionens kontraktbestemmelser).
På anmodning kan den databeskyttelsesansvarlige give dig flere oplysninger om overførslen af data.

9. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Takket være de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som vi træffer, kan vi garantere et sikkerhedsniveau, der er i overensstemmelse med risiciene for enkeltpersoners rettigheder og friheder med hensyn til de punkter, der er anført i punkt 2. For at gøre dette tager vi højde for oprindelsen, omfanget, konteksten, omkostningerne og det aktuelle tekniske niveau, formålene med behandlingen og de identificerede risici.

Derudover er vi opdaterede med PCI DSS-sikkerhedsstandarden for betalingskortindustrien, hvilket afspejler vores engagement i sikkerhed.


10. PROFILERING OG AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

Som et resultat af den automatiserede behandling, vi bruger (f.eks. profilering), er du underlagt juridiske virkninger, der påvirker dig.
Dette er afgørende for indgåelsen eller opfyldelsen af kontrakten mellem dig og os.
Det er sådan, vi er i stand til at tilbyde og udføre automatiseret kundeidentifikation og "4 x betaling". Dette er baseret på analyse af forskellige variabler, der vedrører typen af produkter, bestilte tjenester eller kundeprofil.

Hvis disse statistikker indikerer, at risikoen er for høj (svindel/ manglende betaling), vil denne betalingsmetode ikke blive tilbudt.

Men hvis du ønsker det, kan du få menneskelig indgriben, selv om beslutningerne er automatiserede, så du kan give din mening til kende og/eller modsætte dig den automatiske beslutning.

11. OPDATERING AF POLITIKKEN OG REVISION

Vores persondatapolitik vil blive opdateret, når det er nødvendigt for at overholde de regler, der gælder for beskyttelse af dine data (mindst hvert tredje (3) år).

Den 19/01/2023.